niedziela, 17 kwietnia 2016

Częstochowa


Ratusz - obecnie Muzeum Regionalne. Aleja Najświętszej
Marii Panny. Muzeum Regionalne - Dział Archeologiczny.
Pomnik Henryka Sienkiewicza. Pomnik ku czci poległych
w czasie II wojny światowej. Kościół i  klasztor na Jasnej 
Górze (XIV-XVIII w.)

fot. K. Jabłoński, J. Rosikoń
J. Tymiński - KAW

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz